هاست سی پنل

یک هفته ضمانت بازگشت وجه

plan 1 | 1 GB

1 گیگ حجم
پهنای باند نامحدود
اد دامین یک عدد
پارک دامین نامحدود
آنتی شر قدرتمند
دیداس سخت افزاری
پشتیبانی 24 ساعته

Plan 2 | 2 GB

2 گیگ حجم
پهنای باند نامحدود
اد دامین یک عدد
پارک دامین نامحدود
آنتی شر قدرتمند
دیداس سخت افزاری
پشتیبانی 24 ساعته

Plan 3 | 3 GB

3 گیگ حجم
پهنای باند نامحدود
اد دامین یک عدد
پارک دامین نامحدود
آنتی شر قدرتمند
دیداس سخت افزاری
پشتیبانی 24 ساعته

Plan 4 | 5 GB

5 گیگ حجم
پهنای باند نامحدود
اد دامین یک عدد
پارک دامین نامحدود
آنتی شر قدرتمند
دیداس سخت افزاری
پشتیبانی 24 ساعته